Saturday, December 15, 2012

Husn walon ki sadgi nahi gayi

Husn walon ki sadgi nahi gayi
Husn walon ki sadgi nahi gayi

Poochte hain kya hua dil ko

Husn walon ki sadgi nahi gayi

No comments:

Post a Comment